Sal. Ağu 13th, 2019

Bilimin Işığında !

Western Blotlama

2 min read

Gen ekspresyonu ve işlevini anlamak için sadece nükleik asitlerin incelenmesinin yanı sıra proteinlerin incelenmesi de gerek duyulur. Western blotlama da çalışılan protein molekülü ile seçici olarak etkileşen nükleik asit probları yerine antikorlardır. Antikorlar, bağışıklık sistemi hücreleri tarafından üretilen ve konakçı hücrenin yabancı cisim olarak tanıdığı yani antijenlere karşı üretilen moleküllerdir. Western blot moleküler biyolojinin esas olarak kullanılan tekniklerinden birisidir. Kanser biyolojisinde, patolojide, mikrobiyoloji ve immünoloji gibi alanlarda kullanılan bu teknik proteinleri saptamada ve analiz etmede kullanılan bir tekniktir. Western blotlama Southern blotlamanın farklı bir yöntemidir. Bu yöntemin ilk basamağı hücre özütlerindeki proteinleri jel elektroforezi aracılığı ile büyüklüklerini göre ayırmaktır. Proteinler farklı konfigürasyon yapılarından dolayı farklı şekillere sahiptirler ve ayrıca farklı elektrik yüklerine de sahiptirler bundan dolayı da nükleik asitler için kullanılan standart jel elektroforezinde bazı değişikliklerin yapılması öngörülür. SDS_PAGE yani poliakrilamid jel elektroforezi olarak bilinen bu yöntem proteinleri bir deterjan olan sodyum dodesil sülfat içeren bir çözelti ile çözdürmektir. Proteinler, kendilerini denatüre eden ve negatif (-) yük veren deterjan moleküllerine bağlanırlar. Böylelikle negatif yük (-)  ile yüklenmiş olan protein molekülleri elektroforezde artı yüke (anot) doğru koşarlar. Koşturma esnasında moleküllerin hızı büyüklüklerine göre belirlenir. Elektroforez işleminden sonra inkübasyon yapılır. İlgilenilen proteinler karşı antikorlar veya işaretli antikorlar ile reaksiyona girebilecekleri bir filtreye aktarılır ve inkübe edilir. Antikorlar özgül protein veya proteinlere bağlanır. Hedeflenen proteini de saptamak için ise kimyasal ışıldama olarak bilinen kemilüminesans kullanılır.

 

 


 

Şekil 1: Western Blotlama şematize edilmiş gösterimi.


 

Şekil 2: İmmünfloresan insan hücreleri aktin (mor) ve tübülin (sarı) işaretli antikorlar ile boyandı. Yeşil ile boyananlar ise çekirdek.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yazar: Alper DEMİREZEN


 

 

 

Kaynaklar:


1-) Cooper-Hausman The Cell Molecular Approach Seventh Edition

2-) Klug., Cummings., Spencer., Palladino., Concepts Of Genetic Eleventh Edition

 


Bu makaleyi 2 dakikada okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Facebook ile giriş yap !

Twitter

İnstagram

  • Bekliyoruz !

International ITU MBG Student Congress'19 için erken kayıtlarımız hala devam etmektedir!! Erken kayıt ücretlerimiz İTÜ öğrencileri için 80TL, İTÜ dışı katılımcılarımız için 85TL.
Kongremizin dili İngilizce olup erken kayıt kontenjan ile sınırlıdır. Ayrıca, katılımcılarımıza sertifika verilecektir.

Daha detaylı bilgi ve iletişim için; 
https://www.facebook.com/itumbgstudentcongress/
itumbgclub@gmail.com
http://www.mbgkongre.itu.edu.tr/
------------------------------------------------------------
The early registration is still open for International ITU MBG Congress'19!! Early Registration is 85 TL, for ITU students 80TL.
Language of the congress is English and early registration is limited. Participants will be awarded with certificates.

For more detailed information and communication; 
https://www.facebook.com/itumbgstudentcongress/
itumbgclub@gmail.com
http://www.mbgkongre.itu.edu.tr/

Follow Me!

Copyright 2019 © Moleküler Biyoloji ve Genetik All rights reserved. | Newsphere by AF themes.