Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması için dava açılmıştır

By Yönetici Mar15,2020 ##Genetik ##Merkezi

Moleküler Biyoloji Derneği ve Biyologlar Dayanışma Derneği olarak 10 Ocak 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması amacıyla ortak bir dava açılmıştır. Bu yönetmeliğe göre genetik hastalıkların değerlendirilmesinde, testlerin yapılmasında ve raporlanmasında hekimler haricinde kimseye yetki tanınmamaktadır. Genetik alanında nitelikli eğitim alan biyolog, moleküler biyolog ve tıbbi biyologlar dışlanmakta, bulundurma zorunluluğu ortadan kaldırılmakta ve sorumlu olarak atanamamaktadır.

Söz konusu yönetmeliğe karşı 10 Mart 2020 tarihinde açılan davada 4, 5/2, 8/1-4-5, 9, 15/1-a-c-ç, 16/2-3-4 ve 28/3-4 maddelerinin iptali istenmiştir. Bu maddeler Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarını, Moleküler Biyoloji Dalını ve bu Anabilim Dallarında çalışan Biyolog kökenli Öğretim Üyeleri ile Öğretim Elemanlarını yok sayarak değersizleştiren ve işlerini yapamaz hale getirerek sağlık hizmeti vermelerini engelleyen, bunun sonucu Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarından rutin laboratuvar hizmeti alan hastaların mağduriyetine sebep olarak ciddi derecede kamu zararına neden olacak hükümler ihtiva etmektedir.

İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde bu zamana kadar tıbbi genetik testleri ve raporlamaları yapan öğretim üyeleri de kişisel dilekçeleri ile davaya katılmıştır.

Dava ile ilgili gelecek günlerde daha güncel bilgiler de paylaşılacaktır.

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği’ne aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200110-1.htm

Kaynak : Moleküler Biyoloji Derneği

Facebook Yorumları

Bu makaleyi 1 dakikada okuyabilirsiniz.
Bu gönderiyi beğendiniz mi ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

By Yönetici

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Related Post

Leave a Reply