Per. Ağu 15th, 2019

Bilimin Işığında !

Klinik Mikrobiyolojinin ABC’si

2 min read


Klinik Mikrobiyoloji insanlar için olan hastalık etmenlerini inceler. İnsanın doğumu ile başlayıp, bir hafta gibi kısa bir sürede oluşan vücudun çeşitli bölgelerine yönelik bir bakteri florası meydana gelir. Normal flora adı verilen bu mikroorganizmalar insanı hastalıklara karşı koruyan bir bariyer olarak görev yaparlar. Hastalık materyalinden inceme yapılırken o bölgenin flora elemanları varsa bunların dışındaki mikroorganizmalar tespit edilecek şekilde çalışmalar yapılır.

Klinik Mikrobiyolojide sıklıkla Kan, İdrar, Gaita, Boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler kullanılır. Ayrıca hastalık belirtilerin görüldüğü tüm vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku parçaları veya kullanılan tıbbi materyaller enfeksiyonu yapan bakterinin tespiti için kullanılır.

Klinik Mikrobiyoloji; enfeksiyonu oluşturan mikroorganizmanın hasta materyalinden izolasyon ve idantifikasyonunu, mikroorganizmaya ait antijen veya antikorların serolojik yöntemlerle tespiti sonucunda mikroorganizmanın belirlenmesini, belirlenen mikroorganizmanın antibiyogram testleri yapılarak yok edilmesi yani tedavinin yapılabilmesi için uygun antibiyotiğin seçilmesini sağlar.

Hastalık etmenleri her biri ayrı bir bilim dalı olarak incelenen Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji ve Parazitoloji içinde yer alır. Laboratuvara ulaşan materyalin cinsine, alındığı bölgeye, düşünülen enfeksiyon etkenine göre çok yönlü düşünülerek laboratuvar tanı yöntemleri seçilmeli ve uygulanmalıdır. Hastalığı taşıyan canlının insan olması bu işlemlerin çabuk ve en doğru yöntemlerle yapılmasını gerektirmektedir.

Klinik Mikrobiyoloji hastalık etmenlerinin tespitinde tanı koyarken, mikroskobik incelemeler, kültürler, serolojik ve biyokimyasal incelemelerden yararlanır. Zorunlu patojen olabilen bakterilerin tek bir kültür ile tespiti anlam taşırken, doğada yaygın olarak bulunup ta fırsatçı patojen özellik gösteren bakterilerin patojen olduklarının ispatı için hasta materyalinden en az iki örnekte gösterilmesi gerekecektir. Serolojik yöntemlerle yapılan çalışmalarda belli süre içindeki titre artışları veya sonucun belli bir titrenin üstünde olması hastalık etmeninin varlığını gösterir. Bazı patojenler için spesifik İmmunglobilinlerin varlığı ve serolojik profil içinde birbirleriyle olan uyumları hastalık tanısında yol göstericidir.


Kaynakça :

http://www.mikrobiyoloji.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF2F7BB170F57409B3


Bu makaleyi 2 dakikada okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Facebook ile giriş yap !

Twitter

İnstagram

  • Bekliyoruz !

International ITU MBG Student Congress'19 için erken kayıtlarımız hala devam etmektedir!! Erken kayıt ücretlerimiz İTÜ öğrencileri için 80TL, İTÜ dışı katılımcılarımız için 85TL.
Kongremizin dili İngilizce olup erken kayıt kontenjan ile sınırlıdır. Ayrıca, katılımcılarımıza sertifika verilecektir.

Daha detaylı bilgi ve iletişim için; 
https://www.facebook.com/itumbgstudentcongress/
itumbgclub@gmail.com
http://www.mbgkongre.itu.edu.tr/
------------------------------------------------------------
The early registration is still open for International ITU MBG Congress'19!! Early Registration is 85 TL, for ITU students 80TL.
Language of the congress is English and early registration is limited. Participants will be awarded with certificates.

For more detailed information and communication; 
https://www.facebook.com/itumbgstudentcongress/
itumbgclub@gmail.com
http://www.mbgkongre.itu.edu.tr/

Follow Me!

Copyright 2019 © Moleküler Biyoloji ve Genetik All rights reserved. | Newsphere by AF themes.