AnasayfaBiyolojiGenetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik / Sık Sorulan Sorular

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Kapsama Alanı ?

Biyolojik Bilimler Bölümünde iki lisans programımızdan birisi olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü moleküler biyoloji tekniklerinden, bu arada genetik mühendisliği tekniklerinden yararlanılarak biyolojik sistem ve olayların moleküler düzeyde incelendiği bir bilim dalına ait eğitim ve araştırma programıdır. Moleküler Genetik, Moleküler Hücre Biyolojisi, Biyomoleküllerin (Protein, nükleik asitler gibi) Yapı ve Fonksiyonları, Moleküler Biyofizik, Moleküler Biyoteknoloji, Moleküler Evrim, Yapısal Biyoloji, Protein Biyokimyası, Kanser Moleküler Biyolojisi başlıca ilgi alanlarıdır.

 

  • Genetik Mühendisliğinin Moleküler Biyolojideki Yeri ve Mezunlara Genetik Mühendisi Unvanı verilip verilmediği?

Genetik mühendisliği alanı ise, canlıların genomlarının ya da genlerinin her türlü manipülasyonunu içermektedir ki bu bağlamda gen klonlaması, rekombinant protein üretimi, transgenik bitki ya da hayvanların oluşturulması, gen düzeyinde hedeflenmiş değişiklikler ile proteinlerin nicelik ve niteliklerinin değiştirilmesi, ya da yeni biyomoleküllerin tasarımı gibi çalışmalardan söz edilebilir. Bu örneklerden de görüleceği üzere genetik mühendisliği moleküler genetiğin, genetik yapıda planlanmış değişiklikler yapılması ya da yeni biyolojik yapıların oluşturulmasına yönelik tasarımları içeren bir dalı olması nedeni ile mühendislik olarak adlandırılmaktadır. Yoksa klasik anlamda bir mühendislik olmayıp, yapılan işlemlerin özelliği nedeni ile bu şekilde adlandılmaktadır ve yanlış da değildir. Ancak bu konularda uzmanlaşmış kişilere ne bizde ve ne de dünyada genetik mühendisi gibi bir unvan verilmez, ancak biyolog unvanını kullanabilirler. Bu alan çalışma konuları itibari ile moleküler genetik temelli olması dolayısı ile Moleküler Biyoloji kapsamına girer. Eğer bu alanda kariyer yapmak isteniyorsa en uygun Bölüm Mol.Biyol.Genetik Bölümüdür.

 

  • Eğer puan yetersizliği dolayısı ile Biyoloji Bölümüne girilirse Moleküler Biyoloji/ Genetik alanında özelleşme olanağı?

Biyoloji Bölümünde, özellikle son iki yılda alınacak teknik seçmeli derslerle genetik mühendisliği alanında da özelleşmek mümkün olabilir ya da gerekli koşullar sağlanırsa yatay geçişle Mol.Biyol. Genetik Bölmüne geçme şansı olabilir.

 

 

  • Lisansüstü eğitimi yurt dışında yapma şansı

Master ve Doktora için her zaman yurt dışındaki Üniversitenin gerekli koşulları sağlandığında gitme şansı vardır ve örnekleri her iki programımızdan da mezun olmuş öğrenciler için pek çoktur. Öğrencilerimizin çoğu Doktora ya da Master için burslarını gidecekleri üniversiteden kolayca sağlamaktadır. Özellikle ABD, ve Almanya başta olmak üzere bir çok Avrupa Üniversitelerinden öğerncilerimize olan talep ve destek yıllar itibari ile giderek artarak sürmektedir.

 

  • Biyolojik Bilimlerin Türkiye ve dünyada Geleceği? İş Olanakları?

Biyolojik bilimlerin hem Dünya’da hem de ülkemizde geleceği son derece parlaktır. Araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan bir alandır. Dünyada iş potansiyeli en fazla olan alanlardan birisidir. Bizde de mezunlara talep sayısı, çalışma olanakları ve önerilen iş kalitesi her geçen yıl giderek artmaktadır.
Mezunlarımız kendi istekleri doğrultusunda öncelikli tercihleri akademik kariyer olup, bu doğrultuda Lisansüstü eğitimlerini gerek yurt dışı gerekse yurt içi Ünivesitelerde rahatlıkla sürdürme olanağına sahiptirler.
Yurt dışında iş olanakları son derece fazladır. Biyoteknoloji şirketlerinde özellikle Medikal/ farmasötik endüstrisinde, gıda sanayinde, çevre ve doğal hayatı koruma ile ilgili kamu ya da özel kuruluşlarda, hastahanelerde, özel klinik ve laboratuarlarda, biyomedikal cihazlar ile ilgili şirketlerde en fazla aranen elemanlardır.
Ülkemizde de akademik kariyer yanısıra, kamu ve özel sektörde (ilaç ve gıda sektörleri araştırma-geliştirme birimleri, çevre koruma, kalilte kontrol birimleri gibi) araştırma enstitülerinde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde, tıp sektöründe (hastanelerin araştırma laboratuarları, tüp bebek üniteleri gibi) moleküler biyolog olarak görev yapmaları da mümkündür.

 


Kaynak: Tıkla

Facebook Yorumları

Bu makaleyi 3 dakikada okuyabilirsiniz.
Bu gönderiyi beğendiniz mi ?
 • Fascinated
 • Happy
 • Sad
 • Angry
 • Bored
 • Afraid

Yönetici

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bir Cevap Yazın