Günlük Yaşamımızda Maruz Kaldığımız Doğal Radyoaktivite Kaynakları

Her insan günlük yaşamında bazıları doğal yollarla oluşan, bazıları insanlar tarafından üretilen radyoaktif maddelere maruz kalır. Örneğin toprak, su, yediğimiz

Devam