TÜM ANTİKORLAR Y ŞEKLİNDE Mİ GÖRÜNÜR?

By Beril Tem14,2019

 

İnsan antikorları Fab ve Fc olmak üzere 2 kısımdan oluşur.Fab kısmında ağır zincirin bir bölümü olan  VH,CH ve hafif zincir olan VL,CL bulunur.Fc kısmında ise Ig türüne bağlı olarak sayısı değişmekle birlikte ağır zincirin geriye kalan CH bölgeleri bulunur.Fab’daki ağır ve hafif zincirler ve Fc’ deki  2 ağır zincir disülfid bağlarıyla bağlıdır.Ayrıca antijeni tanımaktan sorumlu olan VH ve VL kısımlarının arasında hidrofobik etkileşimler bulunmaktadır.Tüm bu bağlar sayesinde antikor yapısı stabil kılınabilir.Bağlar sayesinde oluşan spesifik protein katlanımlarıyla antikor 3D görüntüsü Y şeklini alır.

Değişken kısım antijen tanımaktan sorumlu olan ve yüksek polimorfizme sahip CDR bölgelerinden oluşur ve antijen tanımada en aktif kısım CDR3′ tür.Sabit kısımlar ise antijenin türüne göre immün cevabın oluşturulmasından sorumludur.

 


Bugüne kadar tüm antikorların benzer kısımlara sahip olup Y şeklinde göründüğü varsayılıyordu.Fakat yapılan araştırmalarda her canlıda antikor yapısının insana benzer olmadığı görüldü.

 


CAMELID

Deve,lama,alpaca camelid sınıfının üyeleridir ve insanların aksine Y şeklinde antikor taşımazlar.Antikor yapılarında hafif zincir bulunmaz.Sadece 2 ağır zincirden oluşur ve hcIgC olarak adlandırılırlar.Bu yüzden  moleküler ağırlığı IgG den çok daha azdır.(hcIgC  95 kDa,IgG 150-160 kDa)

 

 


KÖPEK BALIĞI

Evrimsel süreçte yaşayan ve immün sisteme sahip olan en eski organizma köpek balığıdır.Bu yüzden antikorlarının insan antikorlarından evrimsel olarak daha ileri seviyede olduğu varsayılmaktadır.Fakat evrimlerinin çok daha farklı şartlarda gerçekleştiği göz ardı edilmemelidir.Köpek balıklarının kanlarındaki üre seviyesi osmotik basınca karşı su kaybetmemek için yüksektir.

Camelidlerde olduğu gibi köpek balıklarının antikorlarında da hafif   zincir bulunmaz.Fakat insan ve camelidlerden farklı olarak 5 adet CH   bölgesi bulunur ve IgNAR olarak adlandırılır.IgNARlar Iglere göre daha   stabildirler.Bilindiği üzere CH bölgeleri immün cevap   oluştururlar.Köpek  balıklarının diğer türlere göre kansere daha   dayanıklı olması da ıgNAR lara karşı merak uyandırmıştır.fakat CH   kısımlarının fazlalığı hcIgC lere göre manipule edilerek insan     antikorlarına uyarlanmasını zorlaştırıyor.

 

 

 

 

 

 

Facebook Yorumları

Bu makaleyi 2 dakikada okuyabilirsiniz.
Bu gönderiyi beğendiniz mi ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

By Beril

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *